akzent Sprachdienstleistungen accent67.net, Deutsch, Englisch, Französisch / J. Metzger

İyi tercümeler tasarruf etmenize yardım eder – kötü tercümeler ise çok pahalı olabilirler – niye?

Tercüme, sadece birkaç sözcüğün bir dilden başka bir dile çevrilmesinden ibaret değildir.

Gerçekten iyi bir tercüme ise…

başka bir kültüre ait olan okuyucunun tercüme ve orijinal metin arasında hiç bir fark bulamamasıdır.

Gerçekten iyi bir tercüme ise…

şirketlerin başka ülkelerde yeni müşteriler bulup kârlı ilişkiler kurmalarının temeli olabilir.

Böyle tercümeler bir kartvizit gibi şirketin profesyonelliğini ve yetkinliğini vurgularlar.

Tercümelerinizi mantıklı bir şekilde yönetiyoruz. Bu amaçla Translation Memories programlarımızla terminolojik ve teknik terimlerinizin istikrarlı bir şekilde kullanılmasını sağlıyoruz.

Ve bunu bütün tercümeleriniz için sağlıyoruz.

Bu, temel dil için bile başlı başına önemliyken, hedef dil için vazgeçilmezdir.

Böylece sonradan yapılması gereken redaksiyonel düzeltmeler için başka bir harcama yapmanıza gerek olmayacak.

Ancak tercüme kötü ise…

Kelimenin tam manası ile yanlış anlamalara sebep olabilirler, dahası hukuki bir takım sorunlara veya iş ilişkilerinin sonlanmasına yol açabilirler.

Her durum da göz ardı edilemeyecek maliyet unsurlarıdır

 

© 2017, Laura Malvina Goek, Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi Başkanı tarafından yetkilendirilmiş yeminli tercüman ve de Jochen Metzger, Tercümanlar ve Çevirmenler Federal Birliği ile Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Birliği Üyesi