akzent Sprachdienstleistungen accent67.net, Deutsch, Englisch, Französisch / J. Metzger

Tercümanlık

  • Tanıtımlar
  • Konferanslar
  • Fuarlar

için ardıl ve simultane çeviriler. 

Hizmet kalitemiz için, desteğinize ihtiyacımız var.

İşin tarihinden birkaç gün önce sizden aşağıdakileri talep edeceğiz: 

  • Yapılacak etkinliğin evrakları (broşürler, konuşma taslakları, etkinlik programı,...)
  • Etkinlik akış planı
  • Katılımcılar hakkında bilgiler (sayıları, uzmanlıkları,...)

Bu bilgilere istinaden size, yapacağımız işin türü ve kapsamı hakkında tutarlı bir teklif verebiliriz.

© 2017, Laura Malvina Goek, Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi Başkanı tarafından yetkilendirilmiş yeminli tercüman ve de Jochen Metzger, Tercümanlar ve Çevirmenler Federal Birliği ile Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Birliği Üyesi